مهمترین اخبار
0
برگزاري جلسه زيرگروه مديريت پسماند در بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان- جلسه زيرگروه مديريت پسماند با هدف بررسي طرح تفكيك از مبداء در شهرداري بهبهان تشكيل گرديد.

 فرخ شیرعلی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان با بیان این مطلب گفت: با حضور مسئولين   شهرداري بهبهان و پيمانكار تفكيك از مبداء در محل شهرداري بهبهان اين جلسه برگزار گرديد و مشكلات و چالش هاي اجراي طرح تفكيك از مبداء در سطح شهرستان بهبهان مورد بررسي قرار گرفت.

طرح تفكيك از مبداء مدتي است در سطح شهرستان بهبهان آغاز گرديده و پيمانكار با نصب كانكس هايي در سطح شهر پسماندهاي خشك تفكيك شده مردم را تحويل گرفته و در ازاء آن مواد بهداشتي و اوازم التحرير و گل هاي آپارتماني تحويل مردم مي دهد، جهت به ثمر رسيدن اين طرح و جا افتادن فرهنگ تفكيك از مبداء نياز به تلاش هاي فراوان و مشاركت عمومي همه مردم و مسئولين مي باشد. مشكلات و چالش هايي بر سر راه اين طرح وجود دارد كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و تصميماتي اتخاذ گرديد.

لازم به ذكر است كه نتايج اين جلسه جهت بهره برداري و اتخاذ تصميمات راهبردي و عملي به كميته مديريت پسماندها منتقل خواهد گرديد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ