اخبار
0
1397/9/12 دوشنبه بازديد و پايش معادن بهبهان

 به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان- در راستاي اجراي قوانين و مقررات زيست‌محيطي تعدادي از معادن شهرستان بهبهان مورد بازديد و پايش قرار گرفت.

فرخ شیرعلی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان با بیان این مطلب گفت:در امتداد بازديد و پايش هاي مستمر و مكرر و سرزده از معادن شهرستان بهبهان ، به منظور بررسي داشتن يا نداشتن موافقت و مجوزهاي زيست محيطي، رعايت صحيح و اصولي بندهاي مجوزهاي ارائه  شده ، حفظ سيماي طبيعي منطقه و احياي اراضي تخريب شده در معدن، جلوگيري از برداشت غير مجاز ، رعايت ايجاد فضاي سبز و ساير ضوابط و مقررات زيست محيطي برداشت معدن، از تعدادي از واحدهاي معادن حوزه شهرستان بهبهان بازديد به عمل آمد و ضمن تذكر در خصوص رعايت هر چه بيشتر ملاحظات زيست محيطي به واحد هاي آلاينده اخطاريه كتبي نيز داده شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ