مهمترین اخبار
0
روسای ادارت محیط زیست و منابع طبیعی اندیکا با فرمانده سپاه اندیکا دیدار کردند

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- روسای ادارات محیط زیست و منابع طبیعی با سرگرد براتی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان دیدار کردند.

در این دیدار که با اهداء دسته گل طبیعی حامل شعاری در خصوص حفاظت از طبیعت به فرماندهی سپاه شهرستان شروع شد مسائل مربوط به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بویژه موضوعاتی همچون دخالت انسان در طبیعت و بهره برداری بیش از حد از حیات وحش و طبیعت و به طبع آن فشار بر طبیعت و بر هم زدن توازن طبیعت و اکوسیستم ها که باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری به روند زندگی نسل ها و تهدید امنیت حیات موجودات زنده در نسلهای حاضر و آتی می شود، به بحث گذاشته شد.

بعلاوه بر بهره گیری از برنامه های فرهنگی و همکاری های متقابل بین هر سه ارگان در جهت ایجاد فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان، توانمندسازی مردم و از بین بردن فقر فرهنگی و ناآگاهی در زمینه های محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های موجود برای جلب مشارکت مردم در تمامی زمینه ها بخصوص در زمینه های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تاکید گردید.

همچنین در این دیدار مقرر گردید که همکاری و هماهنگی هایی بیش از گذشته با بکارگیری نیروهای سه ارگان در نقاط حساس جهت حراست از تنوع گونه های گیاهی و جانوری منطقه بین سه ارگان ایجاد شود.

حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی که امانتی در دست نسل حاضر و متعلق به آیندگان است امری ضروری می باشد که باید بدون تخریب و تضعیف و با استفاده درست در جهت توسعه پایدار به نسلهای آینده انتقال داده شود.