موقعیت جغرافیای استان
مناطق تحت مدیریت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست طبق استانداردهای بین المللی مناطقی با عناوین زیر را تحت حفاظت قرار داده است. هر یک از این مناطق دارای شرایط و مقررات خاص خود می باشند، این مناطق عبارتنداز: پارکهای ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاههای حیات وحش - مناطق حفاظت شده.
 
پارک ملی:
به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع، تپه های طبیعی، اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی ایران می باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرد .
 
آثار طبیعی ملی:
آثار طبیعی ملی عبارتنداز: پدیده های نمونه و نادر گیاهی، جانوری، اشکال یا مناظر کم نظیر و کیفیات ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال که به منظور داشتن محدوده ی متناسبی تحت حفاظت قرار می گیرند.
 
پناهگاه حیات وحش:
به محدوه ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که دارای زیستگاه طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاصی برای جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ و احیاء این زیستگاه تحت حفاظت قرار می گیرد.
 
منطقه حفاظت شده :
به محدوه ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل، مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و یا احیاء رستنی ها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد.
 
تالابهای بین المللی:
تا کنون بیش از 50 تعریف مختلف برای تالاب مورد استفاده قرار گرفته که با وجود همه تعاریف و دیدگاههای مختلف اولین تعریف علمی تالاب توسط کنوانسیون بین المللی رامسر ارائه شده است. بر اساس این تعریف تالاب شامل مناطق مردابی مانند؛ نم زارهای سیاه و باتلاقی، برکه های مصنوعی یا طبیعی که به طور دایم و یا موقت دارای آب ساکن یا روان، شیرین، شور یا نیمه شور هستند و یا مناطقی از سواحل دریا که در هنگام جذر ارتفاع آب در آنها بیش از 6 متر نباشد، گفته می شود. با توجه به ناقص بودن تعریف فوق که بعضا" دارای نقاط مبهمی بود و فهم کامل آن برای همگان مشکل می نمود کمیسیون تالابهای کشور در سال 1362 تعریف دیگری را به شرح ذیل از تالابها عنوان کرد که نسبت به بقیه کامل تر و تا درک بهتری همراه است: "تالاب ناحیه ای از مظاهر طبیعی و خدادادی است که در روند پیدایش، خاک آن توسط آبهای سطحی زیر زمینی به صورت اشباع شده درآمده و در طی یک دوره کافی و شرایط عادی محیطی تشکیل شده است و دارای توالی زیستی می باشد. این مجموعه دارای جوامعی از گیاهان جمعیت هایی از جانوران ویژه است که امکان سازگاری در چنین نقاطی را دارند."
تالاب ها نزدیک شش درصد از کره زمین را در بر می گیرد، و همواره سفره خانه ی مهمان نوازی برای انسان بوده است. تالاب ها با قابلیت زادآوری، نقش مهمی در بقای گونه های بی شماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا کرده و ذخیره گاه مهمی برای انبوه پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهیان و بی مهرگان بوده اند.
تالاب های بین‌المللی ایران در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند. یکی از شروط ثبت نام تالاب در این کنوانسیون پذیرا بودن حداقل ٢٠هزار پرنده مهاجر در سال است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تالابهای بسیار دیگری در ایران پذیرای پرندگان مهاجر و بومی‌اند اما در لیست کنوانسیون رامسر به ثبت نرسیده‌اند.
 
کنوانسیون حفاظت از تالابهای جهان در بهمن ١٣٤٩به میزبانی دولت ایران و در شهر رامسر منعقد شد و تا به امروز ١٣٨کشور جهان به این کنوانسیون بین المللی ملحق شده‌اند.
تالاب چغاخور، میانکاله، دریاچه پریشان، دریاچه ارومیه، دریاچه نیریز، مرداب انزلی، تالاب شادگان، هامون سرابی و هیلمند، دریاچه قوپی، هامون پوزاک، شورگل، بندر کیاشهر، امیرکلایه، قوری گل، مجموعه آلاگل، آلما گل و آجی گل، خوران، مجموعه رود شور، رود شیرین و رود میناب، رود گز و رود حرا، تالاب گاوخونی، خلیج گواتر، جزیره شیدوار، تالاب قمیشان و تالاب فریدون کنار تالابهای بین‌المللی ایران هستند.
 
مناطق تیراندازی ممنوع:
بجز مناطق ذکر شده مناطق دیگری که از نظر حیات وحش دارای اهمیت بوده لیکن نسل حیات وحش آن رو به انقراض گذارده می تواند از طریق اختیارات داده شده به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت محدودی تحت حفاظت قرار گیرد. برای این کار پس از تعیین محدوده آن موضوع آگهی شده و برای مدت معین که در آگهی نیز خواهد آمد به عنوان منطقه تیراندازی ممنوع مورد حفاظت قرار خواهد گرفت .(لازم به یادآوری است که مناطق چهارگانه با موافقت شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور تعیین می شود).
در حال حاضر نیز تعدادی مناطق تیراندازی ممنوع در کشور وجود دارد که بعد از انقضاء زمان تعیین شده می توانند پس از موافقت شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین و معرفی گردند .