منطقه حفاظت شده کرخه
نام منطقه

منطقه حفاظت شده کرخه

 
1.     تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تا کنون
تاریخ تاسیس این منطقه سال 1349 است.
2.     موقعیت عمومی منطقه
این منطقه در 32 درجه و 57 دقیقه و 31 درجه و 36 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 32 دقیقه و 48 درجه و 10 دقیقه طول شرقی مشخص می شود. منطقه حفاظت شده کرخه با طول 180 کیلومتر از سرخه شیخ عزیز در شمال غربی شوش شروع و در امتداد رودخانه کرخه بطرف جنوب امتداد دارد و سپس با عبور از غرب شهر شوش تا روستای الحائی پیش رفته و به سمت غرب تغییرمسیر داده و تا روستای حلاف دو کشیده می شود .
3.     وسعت منطقه
این منطقه شامل دو قسمت است که 2774و 5826 هکتار وسعت دارند.
 
 
4.     ویژگی و سیمای عمومی منطقه (شامل وضعیت توپوگرافی، چشم انداز، پوشش گیاهی، وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدور ها)
 
گونه های گیاهی شاخص هرمنطقه
گونه های جانوری شاخص هرمنطقه
منابع آبی منطقه
سریم، جاز، بید، لگجی، استبرق، مرغ، شبدر و بیشتر از همه گز
گوزن زرد ایرانی – رودک عسل خوار،گرگ،گربه جنگلی،سیاه گوش – اردک مرمری – اکراس آفریقایی – حواصیل زرد
رودخانه کرخه – نهرها
زهاب های اطراف
 
منطقه حفاظت شده کرخه از یک قسمت تپه ماهوری در شمال و یک بخش دشتی در جنوب تشکیل شده است . رودخانه کرخه از میان آن عبور کرده و با پیچ و خم های زیاد بطرف جنوب و غرب استان راه می پیماید. در دو طرف منطقه جنگل های گرمسیری رشد یافته و رودخانه را محاصره نموده اند . بنابراین در درون منطقه کوه و ارتفاعاتی دیده نمی شود د و با لطبع دره ای مشاهده نمی گردد علاوه بر این بعلت عرض کم منطقه دشت مشخص و قابل توجهی در آن موجود نمی باشد .
تنوع جانوری منطقه
جنگل های انبوه ومتراکم پناهگاه حیات وحش کرخه مأمنی برای گوزن زرد ایرانی می باشد.
پرندگان منطقه شامل اردک مرمری، اکراس آفریقایی، قرقی، انواع پرندگان شکاری، دراج، بلبل خرما، اگرت بزرگ و کوچک، حواصیل شب، حواصیل زرد و... می باشد.
از پستانداران منطقه می توان گرگ، شغال، روباه، گورکن، رودک عسل خوار، گربه جنگلی، سیاه گوش و ... را نام برد. از گونه های خزنده منطقه حفاظت شده کرخه می توان به لاک پشت برکه ای، لاک پشت فراتی، مارآبی و ... اشاره نمود.
تنوع گیاهی منطقه
در ترکیب گیاهی منطقه مذکور می توان درختان، درختچه ها و گیاهان علفی متنوعی را مشاهده نمود که هرگروه در قسمت خاصی از جنگل روییده وچشم اندازه های دلفریب وزیبایی را ایجاد نموده اند جنگل های کرخه بیشتر از درخت گز تشکیل شده اند. از انواع گونه های گیاهی دیگر می توان به سریم، جاز(بنگله)، بید، لگجی، استبرق، مرغ، شبدر و... اشاره نمود.
 
 
نام علمی ونام محلی گیاهان
                               علفی
نام فارسی
        نام علمی
یونجه
Medicago radiate
شبدر
Trifolium repens
مرغ
Cynodon dactylon
جو وحشی
Hordoum spontaneum
ریش بز
Ephedr ciliata
منداب
Ephedr ciliata
شنبلیله وحشی
Trigonella sp
 
 
 
 
                         گونه های درختی
نام فارسی
نام علمی
گز
Tamarix sp
پده
Populus euphratica
 
 
              گونه های درختچه ای
نام فارسی
نام علمی
سریم
Lycium depressum
بید
Salix sp
لگجی
Capparis spinosa
تمشک
Rubus anatolica
استبرق
Calotropis frocera
 
 
فهرست گیاهان دارویی شاخص :
نام فارسی
نام علمی
فرم رویشی
گل گاو زبان خاردار
Anchusa strigosa
علفی
گل گاو زبان خوزستانی
Echium khuzistanicm
علفی
پنبه تن
Londesia eriatha
علفی
بومادران
Achillea wilhelmsii
علفی
بابونه
Anthemis pseudocotula
علفی
خار مقدس
Cnicus benedictus
علفی
خردل سیاه
Brassica nigra
علفی
 
 
جوامع گیاهی شاخص :
جوامع پده Poplous euphratica
جوامع گز Tamarispp
جوامع پده گز PoplouseuphraticaTarixspp
 
 
معرفی جانوران منطقه :
جنگل کرخه زیستگاه اصلی جانوران زیادی در منطقه خوزستان می باشد که مهمترین آنها گوزن زرد است که از گونه های نادر ایران وجهان به بشمار می رود علاوه بر آن گونه های جانوری با ارزشی نظیر انواع پرندگان شامل بلبل خرما، لیکو، دراج و... در منطقه زندگی می نمایند. از پستانداران با ارزش منطقه رودک عسل خوار، گربه جنگلی را می توان نام برد.
 
 
 
انواع پرندگان کرخه
نام فارسی
نام علمی
اردک مرمری
Anas angustirostris
اکراس افریقایی
Threskiornitis aethiopicus
سنقر تالابی
Circus aeruginosus
سنقر سفید
Circus macrourus
قرقی
Accipiter nisus
سارگپه پا بلند
Beteo rufinus
عقاب تالابی
Aquila clanga
عقاب دشتی
Aquila rapax
سنقر خاکستری
Circus cyaneus
دلیجه
Falco Tinnunculus
دراج
Francolinus francdinus
کلاغ سیاه
Corvus fragilegus
 
 
خزندگان
راسته دوزیستان
نام فارسی
نام علمی
وزغ سبز
Bufo viridis arabicus
وزغ لرستانی
Bufo luristanica
قورباغه درختی
Hyla sarignyi
قورباغه معمولی
Rana ridibunda
 
 
 
 
ماهیان
نام فارسی
نام علمی
شیربت
Barbus gryspus
بنی
Barbus sharpeyi
عنزه
Barbus rajanorum
برزم
Capoeta trutta
کپور معمولی
Cyprinus carpio
گتان
Barbus xanthopterus
حمری
Barbus luteus
 
پستانداران
نام فارسی
نام علمی
گوزن زرد ایرانی
Cervus dama mesopotamica
رودک عسل خوار
Mellivora capensis
گربه جنگلی
Felis chaus
سیاه گوش
Lynx Lynx
نمس هندی
Herpestes auropunctatus
گرگ
Canis lupas
شغال
Canis aureus
روباه
Vulpes vulpes
کفتار
Hyanea hyanea
گراز
Sus scrofa
5.     جاذبه های اکوتوریستی
در این منطقه جنگل های زیبایی نظیر، جنگل قلعه نصیر وجود دارد که از چشم انداز بسیار زیبایی برخوردار است. از محل های دیدنی دیگر سرچشمه رودخانه شاوور را می توان ذکر نمود. رودخانه زیبای کرخه که از وسط منطقه کرخه عبور می کند و جنگل های انبوه پناهگاه از آثار وپدیده های زیبای منطقه می باشد. از آثار مذهبی منطقه می توان امامزاده شچاخ در نزدیک محیط بانی حفاظتی هلوه را نام برد. تپه آپادانا و تپه اکروپل، قلعه شوش از بناهای تاریخی در شهرستان شوش در نزدیکی منطقه حفاظت شده کرخه هستند. مقبره حضرت دانیال نبی (ع) در شهرستان شوش از آثار مذهبی منطقه می باشد. به دلیل اعتقادات مذهبی بسیار عمیق مردم، امامزاده و سادات این منطقه از احترام بسیار زیاد برخوردارند بطوری که در ایام و مناسبت های مذهبی مردم با حضور بر مرقد سادات، اراده خود را به اهل بیت نشان می دهند. به دلیل نزدیکی منطقه به شهرستان شوش می توان از امکاناتی اقامتی در این شهرستان بهره برد.
 
6.     وضعیت عمومی اقتصادی و اجتماعی
اکثر روستاهای پیرامون منطقه به گویش عربی تکلم می کنند گاومیش داری وکشاورزی از مشاغل عمده مردم منطقه می باشد در این منطقه زندگی بصورت طایفه ای می باشند وهر روستا عمدتا از یک یا چند طایفه وهرچند روستا از یک عشیره تشکیل شده است.
7.     تعارضات مهم منطقه
باتوجه به جنگل های زیبای نیمه گرمسیری منطقه حفاظت شده کرخه تقاضا برای استفاده از منطقه بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین لازم است در کنار اجرای دقیق طرح مدیریت منطقه آموزش و فرهنگ سازی در راستای درست استفاده کردن از محیط های طبیعی نیز به موازات مطالعه طرح صورت پذیرد.چرای احشام، بوته کنی و قطع اشجار از مشکلات منطقه می باشد.
·        وجود لوله های نفت و گاز
·        وجود راه ها و پل های ارتباطی که باعث ایجاد ناامنی در منطقه گردیده است.
·        وجود حس زمین خواری در برخی اهالی منطقه
·        چرای بیش از ظرفیت در بیشه ها
·        احداث سد در بالا دست رود خانه
 
نام منطقه
پارک ملی کرخه
1.     تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تا کنون
تاریخ تاسیس منطقه در سال 1389 می باشد.
 
2.     موقعیت عمومی منطقه
پارک ملی کرخه در 5 کیلومتری غرب جاده ترانزیتی اهواز – شوش قرار گرفته است.. این منطقه شمالاٌ از روستای سرخه شیخ عزیز شروع شده و در امتداد جنوبی رودخانه کرخه ضمن در برگرفتن جنگل های دو طرف رودخانه ادامه یافته.
3.     وسعت منطقه
منطقه شامل پارک ملی کرخه جنوبی و پارک ملی کرخه شمالی با وسعت 6116 و 1623 هکتار می باشد.