0

0

0
- نمایشگاه موزه تاریخ طبیعی استان
مسئول : خانم مهندس چنگیزی کارشناس موزه تاریخ طبیعی و بانک ژن اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
موزه تاریخ طبیعی اداره کل واقع در محل ساختمان اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به آدرس :اهواز- بلوار گلستان-خیابان آذین- شماره تماس
 33737769-061
با سطح زیربنا 110 متر مربع شامل 5 دیوراما و تعداد 39 غرفه از گونه های منحصر بفرد پلنگ ، گوزن، خرس و سایر جانوران بومی و غیربومی می باشد که در سال 1377 تاسیس وفعالیت رسمی آن در سال 1378 شروع گردید.
همچنین موزه مرکز بازدید کنندگان آبادان واقع در شهرستان آبادان-فلکه ثامن الائمه به طرف جاده قفقاز-نرسیده به یادمان شهید تندگویان-مرکز بازدیدکنندگان تالاب بین المللی شادگان-شماره تماس 53266090-061 
مساحت 1300 مترمربع که مساحت فضای نمایشگاهی آن به 650 مترمربع می رسد شامل 21 دیوراما و 7 غرفه بوده که تاریخ تاسیس آن تابستان 85 وتاریخ فعالیت رسمی آن بهمن ماه 87 می باشد.
اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل و توسعه نمونه های نمایشگاهی، گیاهی ، جانوری و ...
 
ردیف
نام بخش
 
تعداد نمونه
اتیکت مشخصات
دارد
ندارد
1
بخش جانورشناسی مهره داران
پستانداران
19
*
 
پرندگان
152
*
 
دوزیستان
21
*
 
خزندگان
-
-
 
ماهیان
12
*
 
2
بخش جانورشناسی بی مهرگان
حشرات
-
-
 
نرم تنان
250
*
 
سایر بندپایان
15
*
 
3
بخش گیاهان
گیاهان
24 عدد قاب
*
 
4
بخش فسیل و دیرینه شناسی
فسیل مهره داران
-
-
 
فسیل بی مهرگان
-
-
 
فسیل گیاهی
-
-
 
میکروفسیل
-
-
 
5
بخش سنگ و کانی
 
50
*
 
6
بخش اسکلت و جمجمه
 
10شیشه
 
 
 
 
 
 
گوزن زرد ایرانی (گونه جانوری استان)


درخت کنار (گونه گیاهی استان)