گزارش تصویری
دوشنبه 1 مرداد 1397 عملیات اطفا حریق توسط دو فروند بالگرد در تالاب هورالعظیم(بخش عراقی تالاب )
0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه

0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه

0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه
0   
1397/5/1 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر