اخبار برگزیده

برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با بسته آموزشي محيط زيست ويژه مربيان مهدهاي كودك و پيش دبستاني در باغملك

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - سيد سعيد موسوي رئيس اداره حفاظت محيط زيست باغملك گفت: اين اداره با همكاري اداره بهزيستي شهرستان در روز دوشنبه مورخ 6 آبان ماه، اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با بسته آموزشي محيط زيست( كتاب مباني آموزش محيط زيست و مشاركت خانواده، كتاب كار و راهنماي آموزش محيط زيست ويژه مربيان كودكان پيش دبستاني) ويژه مديران و مربيان مهدهاي كودك شهري و روستايي و با هدف افزايش توانمندي و دانش زيست محيطي مديران و مربيان مهدهاي كودك در محل سالن جلسات اداره بهزيستي انجام داد.

در اين كارگاه آموزشي، كارشناس اداره محيط زيست به بيان مسائلي درخصوص مباحث و اصول محيط زيست، تعاريف اوليه از محيط زيست، چالش ها و معضلات زيست محيطي و ... پرداخت و با توجه به اهميت آموزش در سنين پايه و نقش اساسي كه مربيان در آموزش مسائل و مفاهيم محيط زيستي به كودكان دارند از مربيان درخواست شد، توان و همت خود را در جهت آموزش هاي زيست محيطي به كودكان به كار برند تا در آينده نسلي علاقه مند و مسئول در قبال محيط زيست تربيت شود.

در ادامه نحوه تدريس كتاب هاي مباني آموزش محيط زيست و مشاركت خانواده و كتاب كار و راهنماي آموزش محيط زيست ويژه مربيان كودكان پيش دبستاني به صورت پرسش و پاسخ به مربيان ارائه شد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد