اخبار برگزیده

محکومیت 455 ملیون ریالی برای عاملین قطع درختان کنار در پارک ملی دز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز گفت: بعد از شناسایی و دستگیری عاملین قطع درختان کنار جنگلی در پارک ملی و  منطقه حفاظت شده دز و تشکیل پرونده قضایی برای آنها در  دادگاه شهرستان شوشتر در نهایت بعد از گذشت روند. قانونی پرونده دادگاه این شهرستان عاملین قلع و قم درختان کنار را محکوم  به پرداخت چهارصد و پنجاه و پنج ملیون ریال جریمه نقدی  کرد.

لازم به ذکر است، جریمه قطع هر اصله درخت بومی کنار طبق مصوبات قانونی معادل هفتاد و پنج ملیون ریال می باشد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد