اخبار برگزیده

محیط زیست خوزستان جز دستگاه های برتر گروه (عمومی و قضایی) در جشنواره شهید رجایی خوزستان

محیط زیست خوزستان جز دستگاه های برتر گروه (عمومی و قضایی) در جشنواره شهید رجایی خوزستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- اداره کل حفاظت محیط زیست  استان خوزستان، دستگاه برتر استان در گروه عمومی و قضایی قرار گرفت.
 در جشنواره شهید رجایی بر اساس ارزیابی عملکرد  سال  ۹۸ ، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان بعنوان دستگاه برتر در گروه عمومی و قضایی معرفی و با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره مورد تقدیر استاندار قرار گرفت.
در متن لوح ضمن تقدیر از عملکرد  محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان،  آمده است که بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی استان، محیط زیست جزء دستگاه های برتر در گروه عمومی و قضایی قرار گرفته و از زحمات مدیر کل و کارکنان این اداره کل قدردانی شد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد