اخبار استان

آغاز برداشت سبز در کشت و صنعت کارون

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بهروز نجاتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر پس از بازدید از اراضی این شرکت گفت: در بازدیدی که از اراضی این شرکت داشتیم حدود ۶٠٠ هکتار از اراضی که برای تهیه قلمه در نظر گرفته شده بود به طور کامل به صورت سبز برداشت شد و طی سه روز آغازین برداشت که شاهد آن بوده ایم، خوشبختانه این شرکت شروع برداشت خود را با سبز درو آغاز کرده و امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده توسط مسئولین این شرکت شاهد ارتقای میزان برداشت سبز دراین اراضی نسبت به سال‌های گذشته باشیم.

وی افزود: کشت تلفیقی نیز روشی است که با کشت ذرت علوفه ای در ٨٠٠ هکتار از اراضی نیشکر باقی مانده از سال گذشته جهت حفظ ریشه های نیشکر انجام شده و ذرتها پس از رشد برای علوفه دام به صورت سبز درو خواهند شد.

نجاتی در ادامه گفت : همچنين براساس برنامه زمانبندی و ماهانه و در راستای حذف کامل آفت کش های شیمیایی در بازدیدی که در روز شنبه از سطح مزارع نیشکر داشتیم تعداد ١٢٠ هزار زنبور تلنموس جهت مبارزه بیولوژیک علیه آفت سزامیا در مزارعی که احتمال ابتلا به این آفت در آنها وجود داشت رهاسازي شد.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد