اخبار استان

برگزاری نشست بررسی مسائل و مشکلات محل دفن زباله های شهری(ماهور برنجی) در دزفول

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-  با توجه به مکاتبات و پیگیری های بعمل آمده و دعوت سازمان مدیریت پسماند شهرداری دزفول از محل دفن زباله های شهری در ماهوربرنجی بازدید، و در ادامه به منظور بررسی مشاهدات و اقدامات بعمل آمده، نشستی با حضور رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری این شهرستان در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار شد.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این جلسه به بیان شرح مختصری  در خصوص وضعیت و مشکلات مدیریت پسماندها در سطح شهرستان بویژه وجود کانون های تخلیه و تلنباری پسماند در حوزه شهری دزفول، نابسامانی دفع و تخلیه پسماندها و نخاله های ساختمانی، مشکلات سایت ماهوربرنجی و اقدامات قانونی بعمل آمده با توجه به نارضایتی شهروندان در اثر آلودگی هوا ناشی از آتش سوزی زباله ها پرداخت.

در ادامه کناری زاده مسئول سازمان مدیریت پسماند شهرداری ضمن تائید مشکلات موجود، به برخی اقدامات بعمل آمده در راستای بهسازی و اصلاح شرایط فعلی از جمله ساماندهی سایت پسماندهای عفونی، جمع آوری لاستیک های فرسوده تلنبار شده در محل، انجام عملیات مستمر خاک پوشش زباله ها جهت جلوگیری از انتشار آلودگی و.. اشاره کرد.

در پایان این نشست مقرر گردید شهرداری دزفول ضمن نظارت و کنترل مستمر بر نحوه مدیریت پسماندها در ماهوربرنجی پیگیری های لازم در جهت رفع موانع اتمام عملیات اجرایی سلول های دفن بهداشتی را معمول کند.

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد