اخبار استان

برگزاری جلسه مدیریت عملکرد و ارزیابی در محیط زیست خوزستان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- نخستین جلسه کارگروه مدیریت عملکرد استان خوزستان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تشکیل شد.

 در این جلسه محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اقدامات و برنامه‌های محیط زیست در استان که طی یک سال گذشته انجام  شده است، گفت: این اقدامات باید صادقانه و به نحو شایسته اطلاع رسانی شود.

 وی ادامه داد: مجموعه محیط زیست در همه سطوح تمام تلاش خود را جهت انجام شایسته وظایف انجام می دهند و باید این اقدامات در فرمتی که سازمان مدیریت برنامه ریزی و سازمان مطبوع پیش بینی کرده است، به اطلاع همه رسانده شود.

 در این جلسه عباس سعدیان زاده نیز به عنوان دبیر ستاد بررسی عملکرد اداره کل درخصوص نحوه بارگذاری و ارائه عملکرد مطالبی بیان کرد و نکات مهم را نیز برای همکاران تشریح نمود.

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد