اخبار استان

کمیته محیط زیست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شوشتر برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- بهروز نجاتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر، در این جلسه با بیان اهمیت اقدامات زیست محیطی و آمادگی برای استقبال از گردشگران و مسافران نوروزی به تشریح وظایف هریک از ارگان ها و ادارات در این زمینه پرداخت و با تبادل نظر با شرکت کنندگان مهمترین اقدامات را در قالب مصوبات جلسه ارائه نمود.

از مهمترین مصوبات این جلسه می توان پاکسازی حاشیه راه ها و جاده ها، حاشیه رودخانه ها، ورودی های شهر، اماکن تاریخی و گردشگری و مبادی ورودی روستاها، نصب تابلوهای پیشگیری از ریختن زباله و نخاله در اماکن غیرمجاز، چاپ بروشورهای آموزشی و بنرهای زیست محیطی، تعبیه باکس‌های زباله در اماکن پر تردد و پرمسافر، توزیع کیسه های زباله و اقلام فرهنگی در بین گردشگران، برقراری گشت های پایش و کنترل تخلفات پسماند ساماندهی میوه فروشی ها و دستفروشی ها جهت جلوگیری از آلودگی محیط اشاره کرد.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد