اخبار استان

برگزاری کارگروه مدیریت پسماند درمسجدسليمان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان : کارگروه مدیریت پسماند  در محل فرمانداری مسجدسلیمان برگزار شد .
این جلسه در خصوص وضعیت مدیریت پسماند شهر گلگیر و بررسی موانع و چالشهای طرح اجرایی کارخانه بازیافت مسجدسلیمان با حضور اعضای این کارگروه در محل فرمانداری مسجدسلیمان برگزار گردید .
وحید شالوئی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان در این خصوص گفت:مدیریت پسماند یکی از مباحث ضروری جهت سلامت بخشی به جامعه است و ایجاد محیطی سالم و بدون آلودگی و تامین بهداشت روانی و اجتماعی مردم وظیفه ماست.
 
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد