اخبار استان

بازدید از صنايع مستقر در شهرك صنعتي خرمشهر

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان : در راستاي پايش زيست محيطي صنايع شهرستان خرمشهر  بازدید مشتركي في مابين كارشناسان اداره محيط زيست شهرستان خرمشهر و  مديريت نواحي صنعتي سازمان منطقه آزاد اروند از صنايع مستقر در شهرك صنعتي خرمشهر بعمل آمد.
 رضا جاويد رئيس اداره محيط زيست خرمشهر گفت : در مرحله دوم اجرای این طرح شرکت  نساجی بردیا و شرکت داروسازی فرشته جویان مورد پایش مشترك كارشناسان اداره محيط زيست خرمشهر و مديريت نواحي صنعتي سازمان  منطقه آزاد اروند قرار گرفت که بر اساس دستور  العمل  خود اظهاری در پایش، شرکت بردیا جنوب موظف گردید از طریق آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انجام خود اظهاري  و تعیین ميزان آلایندگي پساب حاصل از شستشو خود اقدام نموده و مدارک و نتایج آزمایشات را به اداره حفاظت محیط زیست ارائه دهند.
همچنین طی بازدید از شرکت فرشته جویان وضعیت زیست محیطی این شرکت نیز بررسي و از مراحل تولید و بسته بندی آن بازديد بعمل آمد و مقرر گرديد هر گونه خروج پسماند صنعتي آن بعد از ثبت در سامانه جامع محيط زيست انساني سازمان محيط زيست صورت پذيرد.
 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد