اخبار استان

برگزاری جلسه شورای کشاورزی در شهرستان کارون

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان - در رزو سه شنبه مورخ 3 تیرماه، جلسه شورای کشاورزی شهرستان کارون در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه عباس ظاهری رئیس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کارون گفت: خوشبختانه در این شهرستان با توجه به اطلاع رسانی و آموزش کشاورزان توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان، آتش زدن مزارع در پایان فصل برداشت محصولات نسبت به سال های قبل کمتر شده است. علی ایحال این اداره با توجه به اهمیت موضوع خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از اداره جهاد کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی شده که از هم اکنون برنامه ریزی صورت بگیرد که در پایان برداشت پاییزه در صورت مشاهده هر  تخلفی در این خصوص افراد متخلف شناسایی و به مراجعه قضایی معرفی گردند.
 
 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد