اخبار استان

پایش کیفی منابع آبی شوشتر توسط کارشناسان محیط زیست

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر تصریح کرد : منابع آبی شوشتر در دوره های سه ماهه توسط کارشناسان محیط زیست این اداره و طبق برنامه ماهانه توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان مورد نمونه برداری و پایش کیفی قرار گرفت.
نجاتی در ادامه افزود: نمونه برداری، اندازه گیری و سنجش شاخص های کیفی آب با هدف نظارت کیفی بر منابع آبی و شناسایی و بررسی آلودگی ها و منابع آلاینده آب بوده و به منظور شناسایی خسارات و آسیب‌های بالقوه برپیکره های آبی و آگاهی و برنامه ریزی در جهت رفع و کاهش آلودگی ها انجام می شود.
وی گفت: در این پایش پارامترهایی چون دما، شوری،PH، EC وTDS در ۴ ایستگاه مختلف رودخانه کارون یعنی گرگر و شطیط و در محل‌های ورود فاضلاب‌های شهری، صنعتی و بیمارستانی مورد سنجش و مقایسه قرار می گیرد.
 
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد