اخبار استان

شناسایی عاملین قطع درختان در منطقه حفاظت شده کرائی

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : عاملین قطع درختان جنگلی در منطقه حفاظت شده کرائی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی تصریح کرد : در پی وصول گزارش مردمی از قطع درختان جنگلی در منطقه حفاظت شده کرائی و حوالی روستای درب خزینه محیط بانان مستقر در منطقه بلافاصله عازم محل مذکور شده و یک خودرو نیسان و ۴ سرنشین آن را در حال حمل چوب شناسایی و با توقف خودرو یک دستگاه اره برقی از متخلفان کشف و ضبط و علی رغم دریافت مدارک شناسایی متخلفان با تخطی از دستور مأمورین برای هدایت به پاسگاه اقدام به فرار نموده و با وجود تعقیب و گریز از محل متواری شدند.
نجاتی افزود : با توجه به ضبط ادوات و مدارک موجود و شناسایی متخلفان، صورتجلسه تخلف تنظیم و برای رسیدگی و پیگرد قانونی تحویل مراجع قضایی خواهد شد.
وی گفت : براساس مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها قطع درختان جنگلی وغیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی جرم بوده و فرد خاطی به‌حبس و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن محکوم و اشجار قطع شده ضبط خواهد‌شد.
 
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد