اخبار استان

دیدارهای مردمی با مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی انجام می شود

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- دیدار عمومی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ، روزهای دوشنبه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام می گردد.
 شهریار عسکری رئیس اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان این مطلب گفت: به منظور رفاه حال ارباب رجوع برنامه دیدار مردمی به روال سابق دوشنبه‌های هر هفته با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در زمانبندی مشخص انجام می شود. 
وی افزود: به منظور سهولت در کار  با هماهنگی دفتر مدیرکل برای تعیین زمان مراجعین برنامه ریزی می شود تا در زمان مقرر بتوانند دیدار خود را انجام دهند.
او ادامه داد: دیدار چهره به چهره و  مردمی با مدیر کل  فرصتی برای  مطرح کردن مشکلات ، بررسی و پیگیری مطالبات مراجعین در موارد خاص خواهد بود.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد