اخبار استان

اجرای طرح خوزستان پاکیزه برای آغاز ماه مهر

اجرای طرح خوزستان پاکیزه برای آغاز ماه مهر

 طرح خوزستان پاکیزه به صورت همزمان در سراسر استان خوزستان از ۲۶ شهریورماه تا اول مهرماه با شعار همه با هم در سرزمین همدلی‌ها برای خوزستان پاکیزه اجرا می‌شود.
این طرح با مشارکت همشهریان، سازمان های مردم نهاد و نهادهای دولتی اجرایی می شود تا برای ورود به ماه مهر، شهر پاکیزه ای داشته باشیم.
هدف از اجرای این طرح ، افزایش حساسیت جامعه در خصوص پاکیزگی خوزستان و کمک آحاد مردم برای حفاظت از محیط زیست شهری و روستایی می باشد.
ما نیز در راستای طرح "خوزستان پاکیزه"، همه با هم با پاکسازی شهرمان از زباله، به استقبال ماه مهر می رویم.
زمان: سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲- رأس ساعت ۱۷:۰۰
مسیر پاکسازی: از عمارت اتابکان (طاق طویله) تا انتهای پارک بی بی مریم بختیاری(ایذه)
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۲ "سال مهار تورم ، رشد تولید"