جوابیه

بازديد از مزارع پرورش ماهي و نمونه برداري از پساب در آبادان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-  کارشناسان اداره آبادان از مزارع پرورش ماهی آبادان بازدید و در عملیات پایش اقدام به نمونه برداری از پساب این واحد ها نمودند.

علی فتحی نیا رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان با بیان اینکه رودخانه‌ها از منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت است، گفت: هرگونه عامل آلاینده که موجب دگرگونی در اکوسیستم‌های آبی شود، بواسطه تاثیر بر کیفیت آب، با توجه به نوع عامل آلاینده، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی منبع آبی را تحت تاثر قرار خواهد داد که طبق قانون این عمل ممنوع میباشد.

وی ادامه داد: یکی از این منابع آلوده کننده رودخانه‌ها، پساب حاصل از مزارع پرورش ماهی است تخلیه پساب مزارع پرورش ماهی در رودخانه‌ها، سبب کاهش کیفیت آب در پایین دست رودخانه می‌شود این با افزایش غلظت مواد جامد معلق، مواد آلی محلول، کاهش سطح اکسیژن محلول، ایجاد حالت بی‌هوازی، افزایش غلظت نیترات و فسفات می‌تواند موجب آلودگی اکوسیستم‌های آبی شود بنابراین مدیریت استقرار و کنترل کیفیت پساب آبزی پروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فتحی نیا خاطرنشان کرد: به استناد بند (ب) ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست تمام واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به نمونه برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی هستند که باید نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری ارائه کنند.

بيشتر
شعار سال ۱۴۰۲ "سال مهار تورم ، رشد تولید"