مهمترین اخبار
0
برگزاري كميته تخصصي پسماندهاي پزشكي در مسجدسليمان

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، وحيد شالوئي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مسجدسليمان از برگزاري كميته تخصصي پسماندهاي پزشكي در اين شهرستان خبر داد .

وي اشاره نمود به دليل وجود برخي مشكلات در امحاء اصولي پسماندها ي پزشكي بيمارستان ها ، مطب ها و مراكز خصوصي ، اين نشست مشترك جهت ارائه تصميمات لازم در اين خصوص و تعامل بيمارستان ها جهت استقرار دستگاه امحاء غير سوز مطبها و مراكز خصوصي برگزار گرديد .

 در اين جلسه موارد لازم و پاره اي از مشكلات بيمارستان ها و پيمانكاران خصوصي مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ