اخبار
0
1397/12/23 پنجشنبه كاشت بالغ بر ۶ هزار اصله نهال به مناسبت هفته درختكاري در سايت در حال آماده سازي تكثير و نگهداري آهو و گوزن زرد در شوشتر

 به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- به مناسبت هفته درختكاري بالغ بر ۶ هزار اصله نهال كنار و اكاليپتوس در سايت در حال آماده سازي آهو و گوزن زرد در شهرستان شوشتر كاشته و آبياري گرديد.

بهروز نجاتي، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شوشتر، با بيان اين خبر افزود: سايت تكثير و نگهداري آهو و گوزن زرد كه در سال جاري در بخشي از اراضي شركت كشت و صنعت كارون به مساحت ۱۵ هكتار در حال اجرا مي باشد، مراحل حصاركشي خود را طي كرده و جهت تامين پوشش گياهي مورد نياز در مرحله اول 6 هزار اصله نهال كنار و اكاليپتوس از سوي منابع طبيعي براي كاشت در اين سايت تامين و در اختيار اين شركت قرار داده شد و به مناسبت هفته درختكاري تعداد نهال هاي مذكور با حضور مديرعامل و جمعي از مسئولين ارشد اين شركت و همراهي محيط زيست و منابع طبيعي در اين سايت كاشته و آبياري گرديد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ