اخبار
0
1398/2/24 سه‌شنبه بازدید دوره ای از تاسیسات بندر صادراتی در ماهشهر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، بازدید دوره ای از تاسیسات بندر صادراتی ماهشهر انجام گرفت .

ایرج سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر دراین خصوص گفت : به منظور پایش وضعیت صنایع مستقر در منطقه ، طبق برنامه تعییین شده ، مرتب از سایت شرکت ها وصنایع جهت جلوگیری از وقوع آلودگی های احتمالی وهمچنین رصد پروژه های زیست محیطی آنها بازدید به عمل می آید که این برنامه مختص سایت تاسیسات بندر صادراتی ماهشهر بود و از پروژه های زیست محیطی انجام شده ودر دست اقدام دیدن به عمل آمد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ