وضعیت کیفی آلاینده ها

دوشنبه 21 آبان 1397 21 آبان 97 وضعیت کیفی هوای کلانشهر اهواز
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد